In scopul încheierii unui contract de finanțare este necesar de a prezenta urmatoarele acte:
1. Copie Buletin de Identitate
2. Acte de confirmare a veniturilor (la solicitare)

În vederea susținerii cererii de finanțare este necesar să prezentați următoarele acte:
1. Actul Constitutiv / Statutul societății și alte documente de constituire precum și toate modificările la ele.
2. Extras din Registrul de Stat privind asociații și administratorul – cu termen maxim.
3. Copia buletinelor de identitate ale persoanelor responsabile (administrator, contabil-sef).
4. Licențele de activitate.
5. Certificat de atribuire a codului TVA.
6.Situațiile financiare anuale, certificatul pentru ultimul an de activitate cu toate anexele (descifrările contabile vor fi solicitate individual).