,,În ziua de astăzi automobilul nu mai este un lux, ci a devenit o necesitate.”

Calculator de finanțare LEASING

Loading...

Comision unic de eliberare – 2%

Comision lunar – 0,2%

0

Calculul estimativ realizat prin intermediul calculatorului de rate online este orientativ si nu are valoare contractuala.

Cerere de leasing auto noi

 • Vă rugăm să introduceți o valoare între2 și48.
 • Introduce cod 13 cifre
 • Introduce seria buletinului

Care sunt beneficiile procurării unui autoturism prin intermediul companiei TOP LEASING & CREDIT?

 • Puteți procura un autoturism atât de la dealer/ parcare auto cât și de la persoane fizice
 • Avans 25%

 • Perioada îndelungată de finanțare – 48 luni
 • Aprobare operativă

 • Pentru achitarea creditului/ leasingului acceptăm toate sursele de venit de care dispuneţi (salarii, venituri din transferuri de peste hotare, venituri din chirii, venituri din activităţi de întreprinzător)

„Timpul pentru mine este foarte pretios. Rapid și foarte simplu. „
Vasile, manager vânzări

– În cazul finanțării prin intermediul leasing-ului nu este necesar o asigurare suplimentară, autoturismul procurat este și garanție a finanțării acordate

– În cazul acordării unui împrumut, dvs. sunteți proprietarul autoturismului

– Valuta finanțarii EUR și USD

– Există posibilitatea achitării anticipate, prelungirii termenului de împrumut, obţinerii unui împrumut adiţional

 Ce cheltuieli suportă clientul ?

 • Comision de aprobare 2%
 • Dobânda anuală de minim 11,99% în EUR

 • Asigurarea CASCO a autoturismului

Procedura de finanțare LEASING

 1. Completarea Cererii de finanțare și prezentarea actelor necesare
 2. Aprobarea finanțării
 3. Semnarea contractelui de leasing
 4. Achitarea avansului, comisionului de acordare și a asigurării CASCO
 5. Înmatricularea și transmiterea bunului finanțat.

Procedura de finanțare Credit

 1. Completarea Cererii de finanțare și prezentarea actelor necesare
 2. Aprobarea finanțării
 3. Înmatricularea autoturismului pe numele clientului
 4. Semnarea contractelor de credit și gaj
 5. Achiterea comisionului de aprobare si a asigurării CASCO
 6. Acordarea creditului după confirmarea gajării automobilului

In scopul încheierii unui contract de împrumut este necesar de a prezenta urmatoarele acte:

1. Adeverinta de salariu net > Descărcați adeverința de salariu
2. Copie Buletin de Identitate
3. Copie Buletin de Identitate sot/sotie
4. Copie Acte de proprietate
5. Copie Carnet de Munca
6. Copie Polita Medicala
7. Facturile pentru serviciile utilizate ( telefon, gaz, lumina, etc.)

În vederea sustinerii cererii de finantare este necesar sa prezentati urmatoarele acte:

1. Actul Constitutiv / Statutul societatii si alte documente de constituire precum si toate modificarile la ele.
2. Certificatul de inregistrare a intreprinderii (cu aplicarea pe acesta a Codului IDNO) Camera Inregisrarii de Stat.
3. Extras din Registrul de Stat privind asociatii si administratorul – cu termen maxim 3 luni de la eliberare.
4. Procesul-verbal sau ordinul de numire in functie a administratorului.
5. Copia buletinelor de identitate ale persoanelor responsabile (administrator, contabil-sef).
6. Licentele de activitate.
7. Certificat de atribuire a codului TVA.
8. *Bilantul anual contabil certificat pentru ultimul an cu toate anexele si balantele la decembrie.
9. *Raportul statistic trimestrial Nr.5-C privind consumurile si cheltuielile.
10.Descifrarea principalelor conturi ale bilantului contabil comparativ cu situatia la zi (debitori, creditori, mijloace fixe, s.a).
*pentru firmele nou infiintate se pot prezenta garantii personale ale administratorilor sau alta firma cu istoric in calitate de girant.
In vederea incheierii unui contract de împrumut este necesar sa anexati urmatoarele acte:

1. Copiile buletinelor de identitate ale persoanelor autorizate sa reprezinte persoana juridica.
2. Decizia Consiliului de Administratie sau a Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor societatii (dupa caz) pentru încheierea Contractului de leasing,
specificind valoarea, durata, obiectul Contractului, persoana autorizata sa semneze Contractul de leasing (cu indicarea datelor personale).
3. Ultimul extras de cont.
4. Copia fisei specimenelor de semnaturi de la banca.

Cerere online

Aplica online sau Contactează-ne pentru a stabili intâlnire - 0 (22) 835 820

Te așteptam în oficiul nostru situat pe adresa mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1 etajul 3
Cerere online

Întrebări frecvente

Răspunsul îl primiți in decurs de 24h de la data prezentării actelor.
Da, achitarea anticipata este posibilă.

Da. Pentru aceasta aveti nevoiesa prezentați acte confirmative sau un fidejusor.

Ratele lunare le achitati in oricare filiala Mobiasbanca. Găsiți lista amplasarii filialelor Mobiasbanca aici.
Vinderea autoturismului fara achitarea integrala este posibilă numai cu acordul companiei TOP Leasing. Pentru detalii contactați-ne la 0 22 835 820 – Departamentul Vânzări.

Cum ne contactați

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1, et.3
tel.: (+373 22) 83.58.20, fax: (+373 22) 83.58.27
e-mail: office@topleasingcredit.md

Felicia Cojușneanu, Director Comercial

tel.fix: 022 999 960

mobil: 069 433 379

Andrei BURLACU, Manager Vânzări

tel.fix: 022 999 960

mobil: 068 343 933

Cristina CEBANU, Manager Vânzări

tel.fix: 022 999 960

mobil: 069 099 227