Notă de informare privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal

Stimaţi clienţi,

O.C.N. “TOP LEASING & CREDIT” S.R.L. conștientizează şi împărtășește dreptul individului de a controla propriile date cu caracter personal şi importanța protecţiei lor. Oferirea de client a datelor cu caracter personal este un act de încredere din partea clientului şi O.C.N. “TOP LEASING & CREDIT” S.R.L.va lua măsurile necesare pentru a justifica încrederea acordată.

Conform Legii “privind protecția datelor cu caracter personal” Nr. 133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informatei referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor menţionate expres în Legea “privind protecția datelor cu caracter personal” Nr. 133 din 08.07.2011, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimțământul în mod neechivoc pentru această prelucrare.

În conformitate cu prevederile Legii “privind protecția datelor cu caracter personal” Nr. 133 din 08.07.2011, O.C.N. “TOP LEASING & CREDIT” S.R.L. colectează datele cu caracter personal în scopuri determinate, explicite şi legitime pentru a le prelucra într-un mod compatibil cu aceste scopuri.

O.C.N. “TOP LEASING & CREDIT” S.R.L. colectează datele în vederea prestării serviciilor de leasing și împrumut şi în alte scopuri corelate pentru realizarea obiectului de activitate principal. Datele personale ale clienţilor sunt prelucrate numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor interne şi legale ale O.C.N. “TOP LEASING & CREDIT” S.R.L., cu respectarea tuturor măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

O.C.N. “TOP LEASING & CREDIT” S.R.L. colectează date cu caracter personal din documentele de identitate ale clienţilor şi din alte acte ce conțin date cu caracter personal prezentate de către clienți.

În conformitate cu prevederile art. art. 12-18 al Legii “privind protecţia datelor cu caracter personal” Nr.133 din 08.07.2011, Dvs. dispuneţi de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie. În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, sunteţi în drept să Vă adresaţi cu o cerere scrisă către O.C.N. “TOP LEASING & CREDIT” S.R.L., mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 108/1, et.3.

Textul integral al Legii poate fi accesat pe site-ul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pe adresa www.datepersonale.md/md/legi/.