1. Solicitarea finanțării.
Clientul, după alegerea furnizorului şi a bunului, în funcție de necesităţile sale, şi negocierea asupra prețului şi caracteristicilor bunului, se adresează la compania de leasing cu cererea de ofertă.

În baza prețurilor stabilite cu furnizorul, compania de leasing întocmește o ofertă de finanțare în care sunt reflectate: avansul, rata de leasing, prima de asigurare, etc

2. Prezentarea documentelor solicitate.
Pentru analizarea situației financiare, a solvabilității clientului şi stabilirea condițiilor finale este necesară prezentarea unui set de documente, care poate varia în dependență de complexitatea proiectului supus finanţării.

3. Analiza dosarului.
După analizarea situației financiare, contabile şi juridice a clientului în baza documentelor prezentate se ia o decizie privind solicitarea finanțării. Evaluarea solicitării de leasing se efectuează în maximum 24 ore.

4. Semnarea contractului de leasing.
În cazul acceptării finanțării, compania de leasing va semna un contract de leasing financiar cu clientul şi un contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul. Bunul achiziționat urmează a fi asigurat pe toată durata contractului de leasing, pentru orice tip de risc, prima de asigurare fiind achitată de către utilizator.

5. Livrarea bunului.
Livrarea bunului îi revine în totalitate furnizorului, operațiune asistată de specialistul din partea companiei de leasing.