Informație utilă2016-11-07T09:56:53+00:00

Definirea leasingului

Leasing-ul este o operatiune comerciala prin care o parte denumita locator/finantator transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta a unui lucru al carui proprietar este catre alta parte, denumita locatar/utilizator, la solicitarea acesteia din urma, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfirsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.
Altfel spus leasingul este o modalitate de finantare, un acord, in baza caruia unele companii ofera resurse financiare unei persoane fizice sau juridice pentru achizitionarea unor bunuri (autoturisme, utilaje etc.), solicitand dobanda asupra ratelor de plata lunare.
Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfirşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă partile convin astfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract.
Participantii la operatiunea de leasing sunt locatorul/finantatorul, locatarul/utilizatorul si producatorul / furnizorul.
Utilizatorul decide asupra furnizorului si a obiectului de leasing pe care doreste sa-l achizitioneze.
Bunul este achizitionat de catre finantator care incheie in acest sens un contract de vinzare-cumparare cu furnizorul si un contract de leasing cu utilizatorul.

Avantajele leasingului

leasingul constituie o investitie fara capital, deoarece prin intermediul acestui sistem, locatarul işi asigura achizitionarea unui bun cu tehnologie ridicata, la nivelul tehnicii mondiale, printr-un mod avantajos de plata;
permite dimensionarea potrivita şi eficienta a investitiilor;
leasingul presupune o finantare deplina si nu necesita restituirea imediata a sumei datorate;
procedurile de obtinere a unei finantări în sistem leasing sunt mai simple si mai accesibile unei categorii mai largi de clienti, decit in cazul aplicarii pentru obtinerea unui credit bancar;
în cadrul leasingului problemele ce tin de achizitionarea si finantarea activelor se decid in acelasi timp;
sistemul de leasing favorizeaza concentrarea resurselor utilizatorului asupra activitatii profitabile prin protejarea capitalului de lucru;
operatiunile de leasing permit locatarului realizarea de investitii atunci cind nu dispune de lichiditatile necesare, rata de leasing fiind platita de obicei din utilizarea bunului;
dobinda de leasing, cheltuielile de asigurare si de administrare a contractului de leasing se deduc la cheltuieli, diminuind astfel venitul anual impozabil;
bunul achizitionat in sistem leasing financiar este amortizat de catre Utilizator, acesta avind posibilitatea de a alege regimul de amortizare dorit (liniara, degresiva sau accelerata), conform legislatiei aferente;
ofera protectie împotriva efectelor inflationiste in cazul contractelor pe termen lung;
leasingul este o modalitate transparenta de finantare. Ratele de leasing, cunoscute pe intreaga perioada de valabilitate a contractului de leasing, sunt fixe, permitind o buna gestionare a lichiditatilor societatii, cu efecte pozitive asupra indicatorilor economico-financiari ai societatii;
fiind un contract de vointa, Utilizatorul isi poate alege furnizorul si exprima punctul de vedere asupra multor aspecte legate de intretinere, risc, randament, deservire, etc.;
flexibilitatea ofertita de finantarea în sistem leasing faciliteaza achizitionarea rapida si usoara a bunului optim activitatii si cerintelor clientului.

Etapele leasingului

1) Alegerea bunului si a furnizorului
Clientul decide atit asupra caracteristicilor bunului cit si asupra furnizorului.
Toate detaliile legate de natura bunului (pret, caracteristici tehnice, amanunte privind livrarea, conditii de instalare si punere in functiune, in cazul echipamentelor) vor fi negociate de utilizator direct cu furnizorul ales, urmind a respecta în contractul de vinzare-cumparare si in contractul de leasing, toate aspectele negociate.
2) Obtinerea ofertei si solicitarea finantarii
Pe baza preturilor negociate cu furnizorul, TOP Leasing intocmeste o oferta generala de finantare, in care vor fi calculate avansul, rata de leasing, valoarea asigurarii, etc. In urma transmiterii solicitarii de leasing, oferta transmisa initial poate suferi modificari in functie de clasa de risc in care se va incadra clientul.
3) Prezentarea documentelor necesare
Pentru intocmirea dosarului de leasing, clientul trebuie sa prezinte o serie de documente. In functie de complexitatea proiectului supus finantarii, TOP Leasing poate solicita clientului informatii suplimentare referitoare la unele aspecte analizate.
4) Analiza si aprobarea dosarului
Evaluarea solicitarii de leasing se realizeaza de catre specialistii TOP Leasing intr-un interval de timp ce nu depaseste 24 ore.
5) Incheierea contractului
In cazul unui raspuns afirmativ, se va incheia un contract de leasing financiar ce va include atit clauzele negociate de utilizator cu furnizorul bunului, cit si clauze specifice politicii TOP Leasing privitoare la modalitatea de plata a ratelor, asigurarea efectuarii platilor, etc.
6) Asigurarea generala a bunului
Bunul ales pentru achizitionare urmeaza a fi asigurat de catre TOP Leasing, pe toata derularea contractului de leasing, in optiunea pentru toate riscurile, in conditiile stabilite cu societatea de asigurari si banca finantatoare, iar prima de asigurare va fi achitata de catre utilizator.
7) Livrarea bunurilor
Obligatia livrarii bunurilor revine in intregime furnizorului, operatiunea fiind asistata de specialistii TOP Leasing. In plus, oferim sprijin cu privire la operatiunile ce trebuiesc efectuate dupa livrarea bunurilor (inmatriculare, radiere, etc.).

Asigurare

Compania de leasing îşi asumă responsabilitatea să asigure obiectul contractului (asigurarea CASCO) şi răspunderea civilă auto (AORC) în numele şi în favoarea sa pe toată perioda de valabilitate a prezentului contract, încheind anual cu compania de asigurări contractele de asigurare corespunzătoare. Cheltuielile de asigurare sunt suportate de către locatar, el achitînd anual primele de asigurare.
Contractul CASCO are ca obiect asigurarea mijloacelor de transport şi a locurilor din mijloacele de transport în conformitate cu conditiile speciale de asigurare stipulate de compania de asigurare. Asigurarea CASCO presupune posibilitatea de a utiliza mijloacele de transport pe teritoriul Republicii Moldova, CSI şi ţările Europei. Asigurarea se perfectează timp de 1 oră.
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, oferind asiguratului proteţcie din asigurare pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse vietii, sanatatii si proprietatii tertelor persoane prin accidente de autovehicule pe teritoriul Republicii Moldova.