Politici și termeni

Politica de cookies

Website-ul www.topleasingcredit.md (denumit în continuare “Website”) este proprietatea O.C.N. “TOP Leasing & Credit” S.R.L. și utilizează cookies.

O.C.N. “TOP Leasing & Credit” S.R.L. deține în proprietate și alte website-uri, fiecare în parte avînd propria politică de cookies.

În vederea respectării cerințelor stabilite în  Legea Republicii Moldova Nr. 133 din 08.07.2011 “privind protecţia datelor cu caracter personal”, tuturor vizitatorilor Website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Website-ul www.topleasingcredit.md folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie”, “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe calculator, terminalul mobil sau alte echipamente de pe care se accesează Internetul.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Care sunt principalele categorii de cookies?

Din punct de vedere al scopurilor pentru care cookies sunt plasate, de regulă există următoarele categorii de cookies: strict necesare, de măsurare, pentru analiză și îmbunătățirea performanței website-urilor și de promovare (targetare și publicitate).

Ce tipuri de cookies foloseste website-ul www.topleasingcredit.md?

Cookies strict necesare

Aceste cookies sunt necesare pentru funcționarea Website-ului și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre. Acestea sunt, de obicei, stabilite numai ca răspuns la acțiunile efectuate de vizitatorii acestui Website, prin care aceștia solicită diverse servicii, cum ar fi setarea preferințelor de confidențialitate, autentificarea sau completarea formularelor. În browser-ul pe care îl folosesc, vizitatorii (utilizatorii) pot seta blocarea sau primirea unui avertisment în legătură cu aceste cookies, dar în acest caz, anumite părți ale site-ului pot să nu funcționeze.
Aceste tipuri de cookies sunt exceptate de la regula obținerii consimțămîntului pentru plasarea lor.

Cookies funcționale

Aceste cookies ne ajută să oferim funcționalități îmbunătățite și o experiență personalizată pe Website-ul nostru, precum live chat. Dacă nu permiți accesul acestor cookies este posibil ca unele servicii să nu funcționeze corect.

Cookies de măsurare, analiză și performanță

Aceste cookies ne permit să contorizăm vizitele pe Website și sursele de trafic, astfel încît să putem măsura și îmbunătăți performanța acestuia. În acest fel putem să aflăm care sunt cele mai populare pagini pentru a descoperi care sunt produsele și serviciile prezentate de care vizitatorii Website-ului sunt interesați. Toate informațiile pe care le colectează aceste cookies sunt agregate și, prin urmare, anonime. Dacă nu permiteți aceste cookies, nu vom ști cînd de pe o anumită adresă IP s-a vizitat Website-ul. Folosind aplicații cum sunt Google Analytics sau Adform, colectăm date anonime despre vizitele pe Website, cum ar fi paginile vizualizate, durata de vizualizare, pagina de intrare în Website.

Cookies de promovare

Aceste cookies sunt setate pe Website în baza unor acorduri pe care le avem încheiate cu partenerii noștri de publicitate (ex. pagini de Social Media, Google, Adform etc). Cu ajutorul acestor cookies, noi și partenerii noștri putem observa și analiza care sunt tipurile de produse de pe Website pentru care un anumit vizitator a manifestat interes și, la o vizită ulterioară pe Website sau pe un alt website vom afișa acestuia publicitate în funcție de produsul pentru care a manifestat interes pe Website. Acest tip de promovare se numește publicitate targetată. Dacă nu veți permite cookies de promovare nu înseamnă că pe alte pagini nu vi se va livra publicitate, ci că reclamele care vi se vor afișa vor fi mai puțin relevante pentru Dumneavoastră, ca utilizator al internetului.

Cum puteți controla cookies?

Puteți schimba setările de cookies de pe Website (cu excepția cookies necesare), accesînd meniul de setări cookies. Acesta se găsește atît în banner-ul pentru cookies al Website-ului, cît și footer-ului acestuia. Totodată, puteți seta și browserul pe care îl utilizați să blocheze orice tipuri de cookies, inclusiv cele necesare. Atragem însă atenția că, într-o asemenea situație, website-urile pe care le vizitați (inclusiv website-ul www.topleasingcredit.md) ar putea să nu funcționeze în mod corespunzător. De asemenea, dezactivarea și a altor tipuri de cookies (decît cele necesare) ar putea să afecteze funcționarea sau experiența la utilizarea Website-ului.

Politica de confidențialitate

 

O.C.N. “TOP Leasing & Credit” S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1, of. 56, IDNO 1006600044168 (în continuare “Compania”) deținătoare al website- www.topleasingcredit.md, prelucrează date cu caracter personal cu respectarea legislației în vigoare a Republicii Moldova privind protecția datelor cu caracter personal, fiind înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000759-001.

Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal constă în asigurarea desfășurării activității Companiei și va fi efectuată pentru realizarea următoarelor obiective:

 1. a) Evaluarea credibilității și bonității potențialului client;
 2. b) Consultarea bazelor de date relevante la etapa precontractuală de finanțare;
 3. c) Acordarea finanțărilor sub formă de credit și leasing;
 4. d) Încheierea contractelor de gaj și/sau ipotecă;
 5. e) Încheierea contractelor de fidejusiune;
 6. f) Încheierea contractelor de mandat;
 7. g) Formarea și gestionarea portofoliului de clienți şi a contractelor de finanțare în curs de derulare.

Orice utilizare a datelor cu caracter personal în alte scopuri decît cele menționate mai sus este strict interzisă.

În cadrul activității, Compania colectează și  prelucrează cu acordul subiectului de date cu caracter personal, următoarele date cu caracter personal:

 • numele şi prenumele;
 • sexul;
 • data şi locul naşterii;
 • cetăţenia;
 • IDNP;
 • imaginea/poza;
 • datele bancare;
 • datele privind bunurile deţinute;
 • semnătura;
 • situaţia familială;
 • situaţia militară;
 • datele din actele de stare civilă;
 • codul personal de asigurări sociale (CPAS);
 • codul asigurării medicale (CPAM);
 • numărul de telefon/fax;
 • numărul de telefon mobil;
 • adresa (domiciliului/reşedinţei);
 • adresa de e-mail;
 • profesia şi/sau locul de muncă;
 • formarea profesională – diplome – studii, etc.

Stocarea/păstrarea în arhiva Companiei a datelor cu caracter personal se realizează pe un termen nedeterminat, dar care nu va fi mai mic de 3 și respectiv 5 ani, conform Indicatorulului documentelor-tip şi al termenelor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova.

Compania în calitate de operator de date cu caracter personal, garantează respectarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal ce le revin clienților săi.

În vederea realizării scopurilor menționate mai sus, angajații Companiei dispun de anumite drepturi,printre principalele drepturi de care dispun angajații sunt: dreptul de acces, de stocare și de prelucrare a informației ce conține date cu caracter personal ale clienților.

De aceste drepturi beneficiază direct doar persoanele împuternicite din cadrul departamentelor interne ale Companiei numai după ce au semnat o Declarație de Confidențialitate prin care s-au obligat să nu divulge informația ce conține date cu caracter personal obținută în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Toate persoanele implicate în activitatea de administrare și/sau de prelucrare a informațiilor cu caracter personal vor respecta procedura de acces la datele cu caracter personal.

Compania poate restricționa accesul angajaților săi la informația ce conține date cu caracter personal în cazul în care există obligația de a proteja drepturile și obligațiile persoanelor terțe. De exemplu în cazul în care informația solicitată conține date cu caracter personal și ale unor persoane ce nu și-au dat acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Colectarea, stocarea, prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua doar cu consimțământul subiecților de date cu caracter personal, cu excepţiile prevăzute în art. 5 alin. (5) din Legea nr. 133 din 08.07.2011 “cu privire la protecţia datelor cu caracter personal”. Consimțământul persoanelor vizate va fi obținut la momentul depunerii cererii de finanțare prin semnarea unui Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale cliențiilor, acord ce este parte integrantă a cererii de finanțare.

Subiecții de date cu caracter personal dispun de drepturile prevăzute la articolele 12-16 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 “privind protecția datelor cu caracter personal”, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la opoziţie, dreptul la intervenţie pe care îl pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către Companie la adresa: str. Alexandru cel Bun, nr.108/1, of. 56, mun. Chișinău.

La exercitarea dreptului de acces din partea subiecților de date cu caracter personal, persoana va depune o cerere scrisă înregistrată la Companie prin care va descrie volumul de informație la care se necesită accesul. În cazul în care persoana vizată solicită efectuarea unor intervenții asupra datelor sale cu caracter personal, în mod obligatoriu se va indica în cerere în detaliu tipul de informație ce se necesită a fi rectificată, actualizată, blocată, ștearsă.

Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care legea stabilește altfel. Dacă opoziția este justificată, prelucrarea efectuată de operator nu mai poate viza aceste date.

Refuzul subiectului de date cu caracter personal sau revocarea acordului față de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Companie, echivalează cu imposibilitatea examinării cererii de finanțare și acordarea finanțării solicitate.

TERMENI ȘI CONDIȚII

O.C.N. “TOP Leasing & Credit” S.R.L. (în continuare “Compania”) deține website-ul www.topleasingcredit.md, precum și dreptul de proprietate asupra tuturor informațiilor prezentate în acest site și își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment, fără nici o informare prealabilă.

Nici o informaţie de pe acest site nu va fi considerată drept ofertă. Acest site nu conţine sugestii sau recomandări cu privire la nici un domeniu de activitate, informaţiile conţinute nefiind un fundament pentru  luarea unei decizii, oricare ar fi aceasta. Astfel, Compania nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune produse utilizatorului site-ului.

Este  interzisă  reproducerea,  distribuirea  sau  publicarea  sub  orice  formă  a       conținutului materialelor prezentate pe acest site de către orice persoană fără acordul scris al Companiei.

O.C.N. “TOP Leasing & Credit” S.R.L. nu garantează că informațiile care apar pe acest site nu conțin erori, cu toate că aceasta depune toate eforturile pentru a transmite informații actualizate și exacte.

Orice persoană care dorește să se informeze și/sau să achiziționeze unul din serviciile sau produsele prezentate pe site este rugată să contacteze oricare din oficiile O.C.N. “TOP Leasing & Credit” S.R.L. pentru a se informa atît asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză, cît şi asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi comisioanelor aferente, etc.

Compania nu poate fi  responsabilă legal  pentru  nici  un  fel  de  daune,  pagube sau pierderi produse utilizatorului site-ului cauzate de informații eronate.  Informațiile se pot modifica în orice moment și nu se poate acorda nici o garanție cu privire la acuratețea, caracaterul complet sau actual al informațiilor furnizare.

O.C.N. “TOP Leasing & Credit” S.R.L. nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe site-ul Companiei.

Prin continuarea navigării pe acest site utilizatorul înțelege și acceptă în mod expres prevederile din Termenii și Condițiile enunțate mai sus.