1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

1.1 Organizatorul Tombolei „Ia un credit și participă automat la tombolă” (numită în cele ce urmează “Tombolă”) este O.C.N. “TOP LEASING & CREDIT” S.R.L. (denumită în continuare „Organizator”), cod fiscal: 1006600044168, cu sediul în Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr.108/1, of. 56, Republica Moldova,  www.topleasingcredit.md , tel.: +373 22 999 960.

1.2 Tombola se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament.

1.3 Regulamentul Tombolei este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, la sediul Organizatorului, precum și pe paginile web: www.topleasingcredit.md; www.creditusor.md.

1.4 Organizatorul nu își va asuma nici-o responsabilitate cu privire la cunoașterea Regulamentului și a modificărilor acestuia atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția participanților. Nici un participant nu va putea solicita continuarea Tombolei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Tombolei.

  1. PERIOADA TOMBOLEI, ARIA DE DESFĂȘURARE

2.1 Tombola este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

2.2 Perioada de desfășurare a Tombolei este: 06 martie 2023 – 31 mai 2023 inclusiv. După încheierea tombolei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate și nu își asumă nici o obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării tombolei.

2.3 Extragerea câștigătorilor Tombolei va avea loc lunar pe data de 05 a lunii următoare, prin intermediul platformei https://www.random.org/. Video cu momentul extragerii va fi postat ulterior pe pagina Facebook a organizatorului. Câștigătorul va fi anunțat telefonic, iar numele va fi afișat pe pagina de Facebook a organizatorului.

  1. PARTICIPANȚII LA TOMBOLĂ

3.1 Tombola este destinată persoanelor fizice, clienți ai Organizatorului, care în perioada de desfășurare a tombolei (06 martie 2023 – 31 mai 2023 inclusiv) au contractat cel puțin un credit de consum și creditul este activ pe perioada desfășurării tombolei. Fiecare persoană este inclusă în lista de potențiali câștigători în dependență de numărul de credite contractate în perioada tombolei. De exemplu: dacă persoana a contractat 3 credite, atunci ea este inclusă în tombolă de 3 ori utilizând numărul de contract al persoanei.

3.2 Participanții la Tombolă trebuie să aibă vîrstă minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu și să întrunească condițiile de eligibilitate stabilite de Organizator.

3.3 O persoană nu poate participa în numele altei persoane.

3.4 Sunt descalificate automat persoanele care și-au asumat o identitate falsă pentru participarea în cadrul Tombolei.

3.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Tombolă sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, a participat utilizând date false sau nu respectă prevederile Regulamentului.

  1. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL TOMBOLEI

4.1 Premiile oferite în cadrul Tombolei sunt:

3 vouchere fiecare în sumă de 5000 MDL (Cinci mii MDL) de la partenerii OSKAR GROUP SRL, ECO HOME CONFORT SRL și STEREXPERT IMPEX SRL.

Câștigătorul din momentul ce a primit voucherul va avea la dispoziție 3 luni pentru a-l folosi. Câștigătorul tombolei va putea utiliza voucherul ca să procure marfă de la unul din parteneri, în următoarele condiții:

  • OSKAR GROUP SRL – magazin mobilă, site www.oskar.md, oferta este valabilă doar pentru paturi și saltele, valoarea minimă a cumpărăturii fiind de 10 000 MDL.
  • STEREXPERT IMPEX SRL – magazin mobilă, site www.relaxe.md, oferta este valabilă pentru toate produsele, valoarea minimă a cumpărăturii fiind de 20 000 MDL.
  • ECO HOME CONFORT SRL – magazin mobilă, site www.ecohome.md, oferta este valabilă pentru toate produsele, valoarea minimă a cumpărăturii fiind de 5 000 MDL.

! Pentru cumpărăturile efectuate de la partenerii OSKAR GROUP SRL și STEREXPERT IMPEX SRL, Câștigătorul va achita diferența de preț rămasă după utilizarea voucherului.

4.2 Premiile vor fi înmânate câștigătorilor, după confirmarea acestora, în termen de 30 zile calendaristice de la validare, la sediul Organizatorului.

4.3 Caștigătorii trebuie să confirme faptul ca au primit notificarea de câstig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării.

4.4 În cazul în care un câștigător nu este validat, nu se prezintă în termenul stabilit pentru ridicarea premiului sau dacă refuză premiul, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă, iarăși prin intermediul platformei https://www.random.org/.

4.5 Premiile câstigate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câstigătorilor de a beneficia de câstig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu exceptia celor 3 de rezervă.

4.6 Premiile neacordate, inclusiv cele necâştigate în Tombolă, vor rămâne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

  1. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

Pentru ca un participant câștigător să poată primi premiul, el trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

Nu a fost constatată careva fraudă, exprimată prin falsul de identitate la acordarea creditului;

A respectat prevederile regulamentului;

La eliberarea premiului, câştigătorul prezintă act de identitate valabil şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului;

Nu înregistrează datorii expirate în favoarea Organizatorului;

Semnează un act de primire a premiului.

  1. DISPOZIȚII FINALE

6.1 Prin participarea la aceasta tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

6.2 Organizatorul nu își asumă nici o răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la Tombolă și care se află în afara culpei Organizatorului.

6.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfășurării Tombolei, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.

6.4 Protecția datelor personale.

Tuturor participanților la tombolă le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii Moldova „Privind protecția datelor cu caracter personal” nr.133 din 08 iulie 2011.

Prin transmiterea conform regulamentului a informației pentru participarea la tombolă, participanții își exprimă acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale beneficiarilor de către Organizator și alte persoane, implicate de către Organizator pentru asigurarea organizării tombolei.

Anunțarea câștigătorilor poate fi efectuată în forma publică. Participarea la tombolă constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele, prenumele, câștigul și imaginea vor fi făcute publice, potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. Câștigătorii vor putea semna și o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizator, fără a le fi prejudiciată calitatea de câștigător și acordarea premiului, în situația în care nu ar fi de acord cu semnarea acesteia.

 

Data 06.03.2023