UTILAJ și CAMIOANE2018-07-23T10:08:28+00:00

Care sunt beneficiile procurării unui camion sau utilaj prin intermediul companiei TOP LEASING & CREDIT?

 • Puteți procura bunul atât de la dealer/ parcare auto cât și de la persoane fizice
 • Vârstă maximă a bunului finanțat nu mai mare de 7 ani
 • Perioada îndelungată de finanțare – 36 luni
 • Avans minim de 30 % din prețul bunului finanțat
 • Răspuns în decurs de 24h de la depunerea dosarului
 • Pentru achitarea împrumutului/ leasingului acceptăm toate sursele de venit de care dispuneţi (salarii, venituri din transferuri de peste hotare, venituri din chirii, venituri din activităţi de întreprinzător)

 

– În cazul finanțării prin intermediul leasing-ului nu este necesar o asigurare suplimentară, bunul procurat este și garanție a finanțării acordate

– În cazul acordării unui împrumut, dvs. sunteți proprietarul bunului finanțat

– Valuta finanțarii EUR și USD

– Există posibilitatea achitării anticipate, prelungirii termenului de împrumut, obţinerii unui împrumut adiţional

 Ce cheltuieli suportă clientul ?

 • Comision de aprobare 2 %
 • Dobânda anuală de minim 12 % atât în EUR cât și în USD
 • Asigurarea bunului finanțat

Procedura de finanțare LEASING

 1. Completarea Cererii de finanțare și prezentarea actelor necesare
 2. Aprobarea finanțării
 3. Semnarea contractelui de leasing
 4. Achitarea avansului, comisionului de acordare și a asigurării CASCO
 5. Înmatricularea și transmiterea bunului finanțat.

Procedura de finanțare ÎMPRUMUT

 1. Completarea Cererii de finanțare și prezentarea actelor necesare
 2. Aprobarea finanțării
 3. Înmatricularea autoturismului pe numele clientului
 4. Semnarea contractelor de împrumut și gaj
 5. Achiterea comisionului de aprobare si a asigurării CASCO
 6. Acordarea împrumutului după confirmarea gajării automobilului

In scopul încheierii unui contract de împrumut este necesar de a prezenta urmatoarele acte:

1. Adeverinta de salariu net > Descărcați adeverința de salariu
2. Copie Buletin de Identitate
3. Copie Buletin de Identitate sot/sotie
4. Copie Acte de proprietate
5. Copie Carnet de Munca
6. Copie Polita Medicala
7. Facturile pentru serviciile utilizate ( telefon, gaz, lumina, etc.)

În vederea sustinerii cererii de finantare este necesar sa prezentati urmatoarele acte:

1. Actul Constitutiv / Statutul societatii si alte documente de constituire precum si toate modificarile la ele.
2. Certificatul de inregistrare a intreprinderii (cu aplicarea pe acesta a Codului IDNO) Camera Inregisrarii de Stat.
3. Extras din Registrul de Stat privind asociatii si administratorul – cu termen maxim 3 luni de la eliberare.
4. Procesul-verbal sau ordinul de numire in functie a administratorului.
5. Copia buletinelor de identitate ale persoanelor responsabile (administrator, contabil-sef).
6. Licentele de activitate.
7. Certificat de atribuire a codului TVA.
8. *Bilantul anual contabil certificat pentru ultimul an cu toate anexele si balantele la decembrie.
9. *Raportul statistic trimestrial Nr.5-C privind consumurile si cheltuielile.
10.Descifrarea principalelor conturi ale bilantului contabil comparativ cu situatia la zi (debitori, creditori, mijloace fixe, s.a).
*pentru firmele nou infiintate se pot prezenta garantii personale ale administratorilor sau alta firma cu istoric in calitate de girant.
In vederea incheierii unui contract de împrumut este necesar sa anexati urmatoarele acte:

1. Copiile buletinelor de identitate ale persoanelor autorizate sa reprezinte persoana juridica.
2. Decizia Consiliului de Administratie sau a Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor societatii (dupa caz) pentru încheierea Contractului de leasing,
specificind valoarea, durata, obiectul Contractului, persoana autorizata sa semneze Contractul de leasing (cu indicarea datelor personale).
3. Ultimul extras de cont.
4. Copia fisei specimenelor de semnaturi de la banca.

Cerere online

Aplica online sau Contactează-ne pentru a stabili intâlnire - 0 (22) 835 820

Te așteptam în oficiul nostru situat pe adresa mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1 etajul 3
Cerere online

Întrebări frecvente

Răspunsul îl primiți in decurs de 24h de la data prezentării actelor.
Da, achitarea anticipata este posibilă.
Ratele lunare le achitati in oricare filiala Mobiasbanca. Găsiți lista amplasarii filialelor Mobiasbanca aici.

Cum ne contactați

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1, et.3
tel.: (+373 22) 83.58.20, fax: (+373 22) 83.58.27
e-mail: office@topleasingcredit.md

Maria GORNEȚ, Director Comercial

tel.fix: 022 835 820

mobil: 069 062 280

Andrei BURLACU, Manager Vânzări

tel.fix: 022 835 820

mobil:068 343 933

Cristina CEBANU, Manager Vânzări

tel.fix: 022 835 820

mobil: 069 099 227