• Visaţi la o locuinţă proprie?
 • Plătiți chirie?! Achitați ratele pentru locuinţa dvs proprie și deveniți proprietarul acesteia.
 • Nu reușiți să adunaţi suma necesară pentru locuință ?
 • Locuința dvs. necesită reparație și ați obosit să faceți totul cu pași mici?

TOP Leasing iți ofera soluția cea mai avantajoasă prin împrumutul imobiliar, destinat cumpărării, construcției și reparației unui imobil.

Care sunt beneficiile contractării unui împrumut imobiliar TOP LEASING & CREDIT?

 • Perioada maximă de finanțare 10 ani
 • Fără comision pentru analiza dosarului
 • Răspuns în decurs de 3 zile
 • Pentru achitarea împrumutului acceptăm toate sursele de venit de care dispuneţi (salarii, venituri din transferuri de peste hotare, venituri din chirii, venituri din activităţi de întreprinzător)
„Am primit aprobarea într-o zi iar procedura acordării a fost foarte simplă. Mulțumesc frumos”
Marin, manager

– Suma creditului minimă 5 mii EUR (sau echivalentul în USD), dar nu mai mult de 70% din valoarea gajului (există posibilitatea acodării 100% din costul imobilului cu condiţia existenței unui gaj suplimentar)

– Drept asigurare cu gaj poate servi imobilul procurat, sau un al imobil

– Finanțarea poate fi acordată atât în EUR cât și USD

– Există posibilitatea achitării anticipate, prelungirii termenului de împrumut, obţinerii unui împrumut adiţional

 Ce cheltuieli suportă clientul ?

 • Comision de aprobare 1.8% din suma finanțată
 • Dobânda anuală  12.50 % în EUR sau USD
 • Comision lunar de administrare 0,20 % din soldul datoriei

 • Asigurarea bunului imobil si capacitatii de munca a clientului
Produs
Valuta
Suma finanțată
- maximum 70% din prețul imobilului finanțat (procurare imobil)
- maximum 65% din prețul imobilului propus in gaj (reparatie imobi)
Dobânda anuală
%
Exista posibilitatea finanțării atât în EUR cât și în USD
Perioada de finanțare
luni
Perioada maximă de finantare este de 10 ani (120 luni)
Comision de acordare
%
Comisionul unic de acordare se calculeaza din suma finanțată

Calcul reprezentativ

Procedura de obținere a unui împrumut imobiliar este una simplă.

 1. Completarea Cerere de finanțare și prezentarea actelor necesare privind veniturile, în vederea analizei
 2. Evaluarea imobilului
 3. Aprobarea împrumutului
 4. Semnarea contractelor de împrumut, ipoteca, etc.
 5. Acordarea banilor după ipotecarea imobilului

In scopul încheierii unui contract de împrumut este necesar de a prezenta urmatoarele acte:

1. Adeverinta de salariu net > Descărcați adeverința de salariu
2. Copie Buletin de Identitate
3. Copie Buletin de Identitate sot/sotie
4. Copie Acte de proprietate
5. Copie Carnet de Munca
6. Copie Polita Medicala
7. Facturile pentru serviciile utilizate ( telefon, gaz, lumina, etc.)

În vederea sustinerii cererii de finantare este necesar sa prezentati urmatoarele acte:

1. Actul Constitutiv / Statutul societatii si alte documente de constituire precum si toate modificarile la ele.
2. Certificatul de inregistrare a intreprinderii (cu aplicarea pe acesta a Codului IDNO) Camera Inregisrarii de Stat.
3. Extras din Registrul de Stat privind asociatii si administratorul – cu termen maxim 3 luni de la eliberare.
4. Procesul-verbal sau ordinul de numire in functie a administratorului.
5. Copia buletinelor de identitate ale persoanelor responsabile (administrator, contabil-sef).
6. Licentele de activitate.
7. Certificat de atribuire a codului TVA.
8. *Bilantul anual contabil certificat pentru ultimul an cu toate anexele si balantele la decembrie.
9. *Raportul statistic trimestrial Nr.5-C privind consumurile si cheltuielile.
10.Descifrarea principalelor conturi ale bilantului contabil comparativ cu situatia la zi (debitori, creditori, mijloace fixe, s.a).
*pentru firmele nou infiintate se pot prezenta garantii personale ale administratorilor sau alta firma cu istoric in calitate de girant.
In vederea incheierii unui contract de împrumut este necesar sa anexati urmatoarele acte:

1. Copiile buletinelor de identitate ale persoanelor autorizate sa reprezinte persoana juridica.
2. Decizia Consiliului de Administratie sau a Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor societatii (dupa caz) pentru încheierea Contractului de leasing,
specificind valoarea, durata, obiectul Contractului, persoana autorizata sa semneze Contractul de leasing (cu indicarea datelor personale).
3. Ultimul extras de cont.
4. Copia fisei specimenelor de semnaturi de la banca.

Cerere online

Aplica online sau Contactează-ne pentru a stabili intâlnire - 0 (22) 835 820

Te așteptam în oficiul nostru situat pe adresa mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1 etajul 3
Cerere online

Întrebări frecvente

Răspunsul îl primiți în decurs de maxim 3 zile de la data prezentării actelor.
Da, achitarea anticipata este posibilă.
Da. Pentru aceasta aveți nevoie să prezentați acte confirmative ale veniturilor dvs. sau un fidejusor.
Ratele lunare le achitați în oricare filiala Mobiasbanca. Găsiți lista amplasarii filialelor Mobiasbanca aici.

Cum ne contactați

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1, et.3
tel.: (+373 22) 83.58.20, fax: (+373 22) 83.58.27
e-mail: office@topleasingcredit.md

Felicia CELAC, Director Comercial

tel.fix:022 835 828

mobil:069 099 227

Andrei BURLACU, Manager Vânzări

tel.fix: 022 835 820

mobil:068 343 933

Maria GORNEȚ, Manager Vânzări

tel.fix:022 835 820

mobil:069 062 280