Calculator de finanțare IMOBILIAR

Loading...

Comision de acordare – 2,5%

0

Calculul estimativ realizat prin intermediul calculatorului de rate online este orientativ si nu are valoare contractuala.

Cerere de credit imobiliar

 • Vă rugăm să introduceți o valoare între2 și120.
 • Introduce cod 13 cifre
 • Introduce seria buletinului
 • Visaţi la o locuinţă proprie?
 • Plătiți chirie?! Achitați ratele pentru locuinţa dvs proprie și deveniți proprietarul acesteia.
 • Nu reușiți să adunaţi suma necesară pentru locuință ?
 • Locuința dvs. necesită reparație și ați obosit să faceți totul cu pași mici?

TOP Leasing iți ofera soluția cea mai avantajoasă prin creditul imobiliar, destinat cumpărării, construcției și reparației unui imobil.

Care sunt beneficiile contractării unui credit imobiliar TOP LEASING & CREDIT?

 • Până la 30 000 euro

 • Perioada maximă de finanțare 120 luni

 • Fără comision pentru analiza dosarului
 • Decizie până la 3 zile

 • Pentru achitarea creditului acceptăm toate sursele de venit de care dispuneţi (salarii, venituri din transferuri de peste hotare, venituri din chirii, venituri din activităţi de întreprinzător)

„Am primit aprobarea într-o zi iar procedura acordării a fost foarte simplă. Mulțumesc frumos”
Marin, manager

– Suma creditului minimă 5 mii EUR (sau echivalentul în USD), dar nu mai mult de 70% din valoarea gajului (există posibilitatea acodării 100% din costul imobilului cu condiţia existenței unui gaj suplimentar)

– Drept asigurare cu gaj poate servi imobilul procurat, sau un al imobil

– Finanțarea poate fi acordată atât în EUR cât și USD

– Există posibilitatea achitării anticipate, prelungirii termenului de împrumut, obţinerii unui împrumut adiţional

 Ce cheltuieli suportă clientul ?

 • Comision de aprobare 2,5% din suma finanțată

 • Dobânda anuală  8 % în EUR

 • Comision lunar de administrare 0,36 % din suma finanțată

 • Asigurarea bunului imobil si capacitatii de munca a clientului

Procedura de obținere a unui credit imobiliar este una simplă.

 1. Completarea Cerere de finanțare și prezentarea actelor necesare privind veniturile, în vederea analizei
 2. Evaluarea imobilului
 3. Aprobarea creditului
 4. Semnarea contractelor de credit, ipoteca, etc.
 5. Acordarea banilor după ipotecarea imobilului

In scopul încheierii unui contract de împrumut este necesar de a prezenta urmatoarele acte:

1. Adeverinta de salariu net > Descărcați adeverința de salariu
2. Copie Buletin de Identitate
3. Copie Buletin de Identitate sot/sotie
4. Copie Acte de proprietate
5. Copie Carnet de Munca
6. Copie Polita Medicala
7. Facturile pentru serviciile utilizate ( telefon, gaz, lumina, etc.)

În vederea sustinerii cererii de finantare este necesar sa prezentati urmatoarele acte:

1. Actul Constitutiv / Statutul societatii si alte documente de constituire precum si toate modificarile la ele.
2. Certificatul de inregistrare a intreprinderii (cu aplicarea pe acesta a Codului IDNO) Camera Inregisrarii de Stat.
3. Extras din Registrul de Stat privind asociatii si administratorul – cu termen maxim 3 luni de la eliberare.
4. Procesul-verbal sau ordinul de numire in functie a administratorului.
5. Copia buletinelor de identitate ale persoanelor responsabile (administrator, contabil-sef).
6. Licentele de activitate.
7. Certificat de atribuire a codului TVA.
8. *Bilantul anual contabil certificat pentru ultimul an cu toate anexele si balantele la decembrie.
9. *Raportul statistic trimestrial Nr.5-C privind consumurile si cheltuielile.
10.Descifrarea principalelor conturi ale bilantului contabil comparativ cu situatia la zi (debitori, creditori, mijloace fixe, s.a).
*pentru firmele nou infiintate se pot prezenta garantii personale ale administratorilor sau alta firma cu istoric in calitate de girant.
In vederea incheierii unui contract de împrumut este necesar sa anexati urmatoarele acte:

1. Copiile buletinelor de identitate ale persoanelor autorizate sa reprezinte persoana juridica.
2. Decizia Consiliului de Administratie sau a Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor societatii (dupa caz) pentru încheierea Contractului de leasing,
specificind valoarea, durata, obiectul Contractului, persoana autorizata sa semneze Contractul de leasing (cu indicarea datelor personale).
3. Ultimul extras de cont.
4. Copia fisei specimenelor de semnaturi de la banca.

Cerere online

Aplica online sau Contactează-ne pentru a stabili intâlnire - 0 (22) 835 820

Te așteptam în oficiul nostru situat pe adresa mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108/1 etajul 3
Cerere online

Întrebări frecvente

Răspunsul îl primiți în decurs de maxim 3 zile de la data prezentării actelor.
Da, achitarea anticipata este posibilă.

Da. Pentru aceasta aveți nevoie să prezentați acte confirmative ale veniturilor dvs. sau un fidejusor.

Ratele lunare le achitați în oricare filiala Mobiasbanca. Găsiți lista amplasarii filialelor Mobiasbanca aici.

Cum ne contactați

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1, et.3
tel.: (+373 22) 83.58.20, fax: (+373 22) 83.58.27
e-mail: office@topleasingcredit.md

Felicia Cojușneanu, Director Comercial

tel.fix: 022 999 960

mobil: 069 433 379

Andrei BURLACU, Manager Vânzări

tel.fix: 022 999 960

mobil: 068 343 933

Cristina CEBANU, Manager Vânzări

tel.fix: 022 999 960

mobil: 069 099 227